Alternative Flooring
Dorpstraat 76
B-9890 Gavere - Semmerzake
+32 (0)9/362 08 36
infoREMOVE@alternativeflooringREMOVE.be

Privacyverklaring

Wij, Alternative Flooring, Dorpstraat 76, 9890 Gavere, zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Als verwerkingsverantwoordelijke zien wij het dan ook als onze plicht om uw privacy te beschermen. Via deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. U dient zich ervan bewust te zijn dat Alternative Flooring niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Voor alle duidelijkheid, de interne en wettelijke voorschriften op het gebied van privacy hebben alleen betrekking op u als natuurlijke personen, met inbegrip van de partners van niet-rechtspersonen, maar zijn niet van toepassing op rechtspersonen (ondernemingen) en diegenen die namens deze rechtspersonen handelen met betrekking tot het leveren van goederen en diensten door Alternative Flooring.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

 1. Door het bezoeken van onze website verzamelen wij uw IP-adres, datum en tijdstip van bezoek, informatie over uw browser en uw besturingsysteem. Hierbij kunnen er ook cookies (zie verder) uitgewisseld worden. Dit laat ons toe een algemeen overzicht te krijgen van hoe bezoekers onze website bereiken en gebruiken. Hierdoor kunnen we onze website beter afstemmen op de behoeften van onze klanten.
 2. Via ons nieuwsbriefformulier (A) vragen wij u om uw voornaam, familienaam en emailadres met als doel u op de hoogte te kunnen houden van eventuele promoties en andere interessant activiteiten van Alternative Flooring.
 3. Via ons contactformulier (B) vragen wij u om uw voornaam, familienaam, adresgegevens en emailadres, met als doel om uw vraag te kunnen beantwoorden en hierbij eventueel een doorverwijzing te geven naar een collega in uw buurt die u mogelijks verder kan helpen. Indien u via het contactformulier een offerte aanvraagt, dan gebruiken we uw gegevens met als doel een offerte aan te maken.
 4. Via ons offerteformulier (C) vragen wij u om uw voornaam, familienaam, adresgegevens en emailadres met als doel u een offerte te kunnen aanbieden voor de gevraagde producten en diensten.
 5. Via ons projectformulier (D) vragen wij u om uw voornaam, familienaam, bedrijfsnaam, functie binnen het bedrijf, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer als ook de plaats waar de werken uitgevoerd worden met als doel u een project offerte te kunnen aanbieden voor de gevraagde producten en diensten betreffende het project op de aangeduide plaats.
 6. Via ons berichtenformulier (E) vragen wij u om uw voornaam, familienaam, adresgegevens en emailadres met als doel u een offerte te kunnen aanbieden voor de gevraagde producten en diensten.
 7. Via email of elke andere vorm van communicatie de informatie die u zelf beslist te delen met ons of daaruit kan afgeleid worden.
 8. Via de formulieren (B), (C), (D), (E) bieden we u ook de mogelijkheid om vrijwillig in te tekenen op onze nieuwsbriefemails. Zoals aangegeven in punt 2, gebruiken we uw voornaan, familienaam en emailadres.

Het gebruik van formulier (A) en het inschrijven op onze nieuwsbrief via formulieren (B), (C), (D) en (E) is volledig op vrijwillige basis en met uw toestemming. Deze kan u op elke moment herroepen via uw rechten (zie hieronder) of de link in de betreffende nieuwsbrief.

Door formulier (B), (C), (D) of (E) in te vullen en te versturen, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens in ons gerechvaardig belang verder verwerken om uw een correct antwoord en in het geval van een offerte aanvraag een voostel te kunnen bieden met het oog op het sluiten van een overeenkomst.

Indien u beslist om in te gaan op onze offerte zullen wij uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van een contract via het opstellen van leveringsbonnen, facturen en opvolgen van betalingen en andere contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien. Hierbij kunnen bijkomende persoonsgegevens nodig zijn zoals maar niet beperkt tot leveringsadres, rekeningnummer, BTW nummer

Hoelang gebruiken en bewaren wij uw gegevens?

We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

 • In het geval van een offerteaanvraag zonder gevolg, bewaren we uw gegevens voor een periode van 12 maanden.
 • In het geval een offerteaanvraag die aanleiding geeft tot een verkoop van goederen en/of uitvoeren van werken, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bepalingen voor bedrijfsvoering. Typisch is hier een verjaartermijn van 10 jaar.
Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers en computers van Alternative Flooring of die van een derde partij zoals one.com. Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen.

Hoe delen wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden

 • in het geval van onze webhost en email services, via onze service provider One.com
 • in het geval de uitvoering van de werken gebeurd door een vertrouwde partner
 • in het geval de uitlevering zal gebeuren door een door onze gekozen en vertrouwde transportfirma
 • in het geval er direct geleverd wordt van onze leverancier aan u, met de leverancier van deze producten
 • in het kader van onze normale bedrijfsvoering, met ons boekhoudkantoor
 • in het geval van geschillen, met ons advokatenkantoor
 • in het geval van een garantieclaim met de leverancier van de geleverde producten als ook onze verzekeringsmaatschappij
 • in het geval van een promotie gedragen door de leverancier, met de leverancier van deze producten
In uitzonderlijke gevallen kunnen wij verplicht worden door de wet en/of op vraag van het gerecht, uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld. Voor doorverwijzing naar andere websites, zijn wij enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.

Gebruik van cookies en andere derde partijen

Wat zijn cookies?

Cookies zijn zeer kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) op de computer waarmee u een website bezoekt.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies kunnen worden gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren (zoals taalinstellingen of lettergrootte) op te slaan, om te onthouden welke producten u heeft bewaard in het winkelmandje van onze offerteaanvraag, of om u sneller te laten inloggen op een website door uw gebruikersnaam te onthouden en vast in te vullen. Ook gebruiken wij cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Daarmee kunnen we nagaan welke producten populair zijn, of bezoekers de navigatie al dan niet handig vinden, en van welke webbrowsers of apparaten ze gebruik maken. Aan de hand daarvan kunnen we onze website verder verbeteren en de inhoud afstemmen op onze gebruikers.

Gedetailleerde cookie-informatie

Naam: PHPSESSID
Doel: Technisch en functioneel
Omschrijving: Gebruikt om de sessie te behouden op de server / Bijhouden van offerteinformatie
Vervaltermijn: op het einde van de sessie

Naam: cookieconsent_status
Doel: Validatie
Omschrijving: Bijhouden van cookie keuze
Vervaltermijn: 1 jaar

Naam: Google Analytics (_ga, _gat, _gid)
Doel: Analytics
Omschrijving: Deze gegevens gebruiken we om de werking en het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Ook voor het maken van statistieken waarmee we onze website kunnen verbeteren.
Vervaltermijn: _ga: 2 jaar, _gid: 1 dag, _gat: onmiddelijk

Gebruik van sociale media

Onze website maakt gebruik van links naar en sociale plug-ins van de volgende sociale netwerken (hierna "sociale netwerken genoemd"):

 • Facebook (beheerd door: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)
 • Foursquare (beheerd door: Foursquare Lab Inc., 50 W 23rd St, 8th Floor, New York, NY 10010)
 • Twitter (beheerd door: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS)
 • Pinterest (beheerd door: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland)

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese unie (Verordening 2016/679), heeft u onder bepaalde omstandigheden

 • Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen (recht van inzage, Art. 15 van de AVG),
 • Het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld (recht op rectificatie , Art. 16 van de AVG),
 • Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek (recht op gegevenswissing, Art. 17 van de AVG),
 • Het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt (recht op beperking van de verwerking, Art. 18 van de AVG),
 • Het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, Art. 20 van de AVG),
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking om die te staken (recht van bezwaar, Art. 21 van de AVG),
 • Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming te staken. Deze intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking (recht om toestemming in te trekken, Art. 7 van de AVG).
 • Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op de AVG (recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, Art. 77 van de AVG).

Wenst u een van bovenstaande rechten uit te oefenen dan kan u ons contacteren

 • via email privacyREMOVE@alternativeflooringREMOVE.be
 • te schrijven naar Alternative Flooring, Dorpstraat 76, 9890 Gavere
met de aanduiding van welk recht u wenst gebruik te maken. Indien nodig contacteren we u verder om een positieve identificatie te kunnen doen alsook een bevestiging te sturen van het resultaat van ons onderzoek.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving, of in verband met een wijziging in onze bedrijfsvoering. U wordt verzocht om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn. Indien er belangrijke wijzigingen zouden zijn, zullen we u daarover informeren via email.

Vragen en feedback

Alternative Flooring
Dorpstraat 76
B-9890 Gavere - Semmerzake
+32 (0)9/REMOVE362 08 36
privacyREMOVE@alternativeflooringREMOVE.be


BTW BE 0878.213.056
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 januari 2020.